BBC Email

BCC i CC Email – Co to znaczy i jakie są różnice?

Software

W świecie komunikacji elektronicznej istnieją pewne terminy i skróty, które są powszechnie używane, ale nie zawsze jasne dla wszystkich. Dwa z tych skrótów, które często pojawiają się w kontekście e-maili, to “BCC” i “CC”. Oba z nich mają związek z przesyłaniem wiadomości e-mail, ale różnią się swoim przeznaczeniem i funkcją. W tym artykule zbliżymy się do tych pojęć w sposób bardziej techniczny, wyjaśniając, czym dokładnie jest BCC i CC w kontekście e-maili oraz jakie są między nimi subtelne różnice.

BCC Email: Co To Znaczy?

BCC w kontekście e-maili oznacza Blind Carbon Copy (w skrócie BCC), co tłumaczone na język polski można określić jako “Niewidoczna kopia” (Ukryte do wiadomości UDW). Jest to opcja dostępna w wielu klientach poczty elektronicznej, która pozwala na wysłanie wiadomości e-mail do innych odbiorców, ale ich adresy nie są widoczne dla pozostałych adresatów wiadomości.

W praktyce oznacza to, że jeśli używasz opcji BCC, osoby umieszczone na tej liście nie widzą adresów innych odbiorców. Dla nich wydaje się, że otrzymali wiadomość bez kopiowania do innych osób. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy chcesz chronić prywatność innych odbiorców lub nie chcesz, aby wiedzieli, że wysłałeś tę samą wiadomość do wielu osób.

W kolejnych częściach artykułu omówimy również różnice między opcjami BCC a CC (Carbon Copy), która oznacza “Kopia” i jest używana do wysyłania kopii wiadomości do innych odbiorców, których adresy są widoczne dla pozostałych.

CC Email: Co To Znaczy?

CC w kontekście e-maili oznacza Carbon Copy (w skrócie CC), co można tłumaczyć jako “Kopia” (do wiadomości DW).Jest to opcja dostępna w wielu klientach poczty elektronicznej, która pozwala na wysyłanie kopii wiadomości e-mail do innych odbiorców. Adresy tych odbiorców są widoczne dla pozostałych adresatów wiadomości.

W praktyce oznacza to, że jeśli używasz opcji CC, osoby na tej liście widzą adresy innych odbiorców. Wszyscy odbiorcy widzą, że wiadomość została wysłana do innych osób jako kopie.

Różnice między BCC a CC w mailu

bbc i cc w gmail

Oczywiście, oto główne różnice między terminami “BCC Email” (Blind Carbon Copy) a “CC Email” (Carbon Copy) w kontekście wiadomości e-mail:

 1. Adresaci:
  • BCC Email: W przypadku BCC (Blind Carbon Copy) odbiorcy na liście BBC otrzymują kopię wiadomości e-mail, ale nie widzą pozostałych odbiorców. Oznacza to, że są oni ukryci przed innymi odbiorcami wiadomości.
  • CC Email: W przypadku CC (Carbon Copy) wszyscy odbiorcy na liście CC widzą siebie nawzajem. Nie ma ukrytych odbiorców, wszyscy mogą zobaczyć pełną listę odbiorców.
 2. Prywatność:
  • BCC Email: Jest używane, gdy chcesz zachować prywatność adresatów na liście BBC. Innymi słowy, inni odbiorcy nie wiedzą, że istnieją inni ukryci odbiorcy.
  • CC Email: Lista adresatów w sekcji CC jest widoczna dla wszystkich, co oznacza, że ​​inni odbiorcy mogą zobaczyć wszystkie adresy e-mail na liście.
 3. Cel:
  • BCC Email: Jest używane, gdy chcesz wysłać kopię wiadomości do innych osób bez ujawniania ich obecności pozostałym odbiorcom. To przydatne, gdy chcesz zachować dyskrecję.
  • CC Email: Jest używane, gdy chcesz wysłać kopię wiadomości do innych osób i nie masz problemu z ujawnieniem ich obecności pozostałym odbiorcom.
 4. Praktyczne zastosowanie:
  • BCC Email: Przykładowe zastosowanie to wysyłanie informacji na temat spotkań służbowych, gdzie nie wszyscy uczestnicy muszą wiedzieć, kto jeszcze weźmie udział.
  • CC Email: Przykładowe zastosowanie to kopiowanie wiadomości do wszystkich interesujących się projektem, aby wszyscy mieli dostęp do tych samych informacji.

Warto zrozumieć te różnice, ponieważ wybór między BCC a CC zależy od Twojego celu i poziomu prywatności, jaki chcesz zachować w korespondencji e-mailowej.