co to jest skaner i do czego sluzy

Co to jest skaner – Jak działa i do czego służy?

Artykuły Hardware

Skanery, niegdyś uważane za narzędzia biurowe, stały się nieodzownym elementem naszego codziennego życia, wzbogacając je o wyjątkową funkcjonalność. W tym artykule zapraszamy do zgłębienia tajemnic skanerów – urządzeń zdolnych przenosić świat fizycznych dokumentów w świat cyfrowy. Dowiemy się, czym jest skaner, na czym polega skanowanie, do czego służy, a także jakie nowe horyzonty otwiera przed nami ta technologia.

Co to jest skaner?

Skaner to urządzenie elektroniczne, które służy do konwersji fizycznych obrazów i dokumentów na postać cyfrową. Działa na zasadzie optycznego odczytu, przekształcając obrazy, teksty czy grafiki z papieru lub innych nośników w pliki elektroniczne.

Skanery umożliwiają przeniesienie rzeczywistego świata do świata cyfrowego, co pozwala na łatwe przechowywanie, udostępnianie i obróbkę danych.

Podstawowym elementem skanera jest sensor optyczny, który analizuje obraz poprzez odczyt pikseli, a następnie przekształca go na dane cyfrowe. Skaner może pracować w różnych trybach kolorów (np. czarno-biały, odcienie szarości, kolor) i rozdzielczości, co wpływa na jakość i szczegółowość zapisu.

Skanery występują w różnych formach, takich jak skanery płaskie, skanery do dokumentów, skanery ruchome czy skanery 3D. Ich zastosowania obejmują przechowywanie dokumentów, tworzenie kopii cyfrowych, archiwizację, projektowanie, medycynę, przemysł filmowy i wiele innych dziedzin, w których konieczne jest przeniesienie informacji z formy fizycznej do postaci elektronicznej.

Jak działa skaner?

Skaner to zaawansowane urządzenie, które działa na podstawie zasady optycznego odczytu. Proces skanowania polega na przekształceniu fizycznego obrazu lub dokumentu na papierze lub innym nośniku w postać cyfrową, która może być zapisana i przetwarzana w komputerze.

 1. Oświetlenie: Skaner rozpoczyna proces od oświetlenia obszaru, który ma być zeskanowany. To oświetlenie może być światłem białym lub specjalnym źródłem światła, które pada na dokument.
 2. Odbicie i optyczne soczewki: Oświetlony obszar odbija światło, które jest następnie odbierane przez optyczne soczewki lub układ luster. Te elementy pomagają skupić światło na sensorze optycznym.
 3. Sensor optyczny: Sensor optyczny, najczęściej używając technologii CCD (układ ładunkowo-sprzężony) lub CIS (czujnik obrazu na bazie półprzewodników), rejestruje światło odbite od dokumentu. Piksele na sensorze rejestrują natężenie i kolor światła, tworząc matrycę cyfrowych danych.
 4. Konwersja analogowo-cyfrowa: Dane otrzymane z sensora są w formie analogowej. Aby przetworzyć je na postać cyfrową, skaner stosuje konwersję analogowo-cyfrową. Sygnały analogowe (natężenie światła) są zmieniane na wartości cyfrowe (liczby), co tworzy plik cyfrowy zawierający obraz skanowanego dokumentu.
 5. Przetwarzanie i kompresja: Otrzymany cyfrowy obraz jest przetwarzany, a następnie może być poddawany kompresji, aby zmniejszyć rozmiar pliku, zachowując jednocześnie jak najwięcej istotnych informacji.
 6. Zapis i przetwarzanie: Skonwertowany i skompresowany obraz jest zapisywany jako plik cyfrowy, najczęściej w formatach takich jak JPEG, PNG czy PDF. Ten plik można następnie przetwarzać, edytować, udostępniać lub drukować.

Proces skanowania jest szczegółowym i precyzyjnym zadaniem, które umożliwia przeniesienie rzeczywistych dokumentów do postaci cyfrowej. Skanery różnią się w zależności od typu i zastosowania, ale ich podstawowa zasada działania pozostaje podobna.

Budowa skanera

Budowa skanera może się różnić w zależności od typu i modelu, ale ogólnie rzecz biorąc, większość skanerów ma podobne podstawowe komponenty i elementy.

 1. Szklana powierzchnia skanowania: To przezroczysta tafla szkła, na której umieszcza się dokumenty lub obrazy do zeskanowania. To na niej światło pada, a odbite światło jest rejestrowane przez sensor.
 2. Oświetlenie: Skanery wykorzystują różne rodzaje oświetlenia w zależności od technologii. W skanerach CIS i LiDE znajdują się diody LED, które emitują światło na dokument. W skanerach CCD często stosuje się lampa oświetlająca całą powierzchnię.
 3. Sensor: Sensor jest sercem skanera i rejestruje odbite od dokumentu lub obrazu światło. W skanerach CIS sensor znajduje się tuż pod szklaną powierzchnią, natomiast w skanerach CCD znajduje się pod matrycą luster i soczewek.
 4. Lustra i soczewki: W skanerach CCD wykorzystuje się zestaw lusterek i soczewek do kierowania światła z dokumentu na sensor. Te elementy pomagają dostarczyć odbite światło do sensora.
 5. Pasek napędowy lub układ rolkowy: W skanerach, które przemieszczają się wzdłuż dokumentu, znajduje się pasek napędowy lub układ rolkowy, który umożliwia równomierne przesuwanie sensora wzdłuż dokumentu.
 6. Elektronika i płyta główna: To układy elektroniczne kontrolujące pracę skanera, przetwarzające dane z sensora oraz zarządzające funkcjami urządzenia. Na płycie głównej znajdują się także porty i złącza komunikacyjne.
 7. Mechanizmy napędowe: W przypadku skanerów ruchomych, które przesuwają się wzdłuż dokumentu, występują mechanizmy napędowe, takie jak silniki krokowe i pasy.
 8. Podstawa i obudowa: To konstrukcyjne elementy skanera, które utrzymują wszystkie komponenty razem. Obudowa może mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od typu skanera i jego funkcji.
 9. Przyciski sterujące: Niektóre skanery mają przyciski umieszczone na obudowie, które umożliwiają sterowanie funkcjami skanera, takimi jak rozpoczęcie skanowania czy wybór trybu.
 10. Złącza komunikacyjne: Skaner jest zazwyczaj podłączany do komputera za pomocą złącza USB, choć w niektórych przypadkach można również spotkać złącza Ethernet lub Wi-Fi.

To tylko ogólny opis budowy skanera. W rzeczywistości różne modele i typy skanerów mogą mieć dodatkowe elementy, takie jak automatyczny podajnik dokumentów, układy antykurzowe czy zaawansowane systemy chłodzenia w przypadku skanerów do negatywów czy slajdów.

Jak skanować dokumenty?

jak skanowac dokumenty

Skanowanie dokumentów to proces przenoszenia fizycznych papierów lub dokumentów do postaci cyfrowej. Proces ten może być różny w zależności od typu skanera i oprogramowania, ale poniżej znajdziesz ogólne kroki, które pomogą Ci skutecznie skanować dokumenty:

 1. Przygotowanie dokumentów:
  • Upewnij się, że dokumenty są w dobrym stanie, bez zagięć, zniszczeń lub plam.
  • Usuń wszelkie obce przedmioty, takie jak spinacze czy zakładki.
 2. Umieszczenie dokumentów:
  • Otwórz klapę skanera lub ustaw dokumenty w podajniku (jeśli skaner posiada taki element).
  • Upewnij się, że dokumenty są równo ułożone i nie wystają poza obszar skanowania.
 3. Ustawienia skanera:
  • Otwórz oprogramowanie skanera na komputerze lub wybierz odpowiednią opcję na skanerze.
  • Wybierz ustawienia skanowania, takie jak rozdzielczość, tryb kolorów (czarno-biały, odcienie szarości, kolor) i format pliku (np. PDF, JPEG).
 4. Podgląd:
  • W niektórych przypadkach możesz wykonać podgląd dokumentu przed właściwym skanowaniem. To pozwoli upewnić się, że dokument jest prawidłowo umieszczony.
 5. Skanowanie:
  • Rozpocznij proces skanowania, klikając odpowiedni przycisk na oprogramowaniu lub skanerze.
  • Dokument zostanie zeskanowany, a obraz zostanie przekształcony w postać cyfrową.
 6. Zapis i nazwa pliku:
  • Po zakończeniu skanowania, zazwyczaj zostaniesz poproszony o wybranie miejsca zapisu i nazwę pliku.
  • Wybierz odpowiednie ustawienia zapisu, takie jak format pliku i jakość.
 7. Edycja i optymalizacja (opcjonalne):
  • Po zakończeniu skanowania możesz wykorzystać oprogramowanie graficzne do dalszej edycji, takiej jak przycięcie, obrót, poprawa jakości czy dodawanie notatek.
 8. Zapis i przechowywanie:
  • Zapisz plik w wybranej lokalizacji na komputerze lub w chmurze.
  • Upewnij się, że dokumenty są odpowiednio zorganizowane i nazwane, aby łatwo można je było odnaleźć.
 9. Sprawdzenie jakości:
  • Przed zakończeniem procesu warto sprawdzić jakość skanu, aby upewnić się, że wszystkie ważne szczegóły są czytelne i nie ma błędów.

Pamiętaj, że proces skanowania może się różnić w zależności od używanego skanera i oprogramowania. Ważne jest, aby zapoznać się z instrukcjami obsługi swojego skanera oraz z oprogramowaniem dołączonym do urządzenia.

Do czego służy skaner?

Skaner jest wszechstronnym urządzeniem, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Jego głównym zadaniem jest przenoszenie fizycznych obrazów, dokumentów i innych nośników do formy cyfrowej, co otwiera drzwi do różnorodnych zastosowań.

 1. Przechowywanie dokumentów: Skanery pozwalają na tworzenie cyfrowych kopii dokumentów, faktur, umów czy ważnych papierów. Dzięki temu można zminimalizować ilość papierowych dokumentów, a jednocześnie mieć dostęp do nich z dowolnego miejsca.
 2. Archiwizacja: Skanowanie starych dokumentów, zdjęć czy innych nośników pozwala na ich archiwizację i długotrwałe przechowywanie w formie cyfrowej, co chroni je przed utratą w wyniku uszkodzeń czy dezintegracji materiałów.
 3. Tworzenie kopii bezpieczeństwa: Cyfrowe kopie dokumentów i danych stanowią ważne kopie bezpieczeństwa, które mogą być przydatne w przypadku utraty oryginałów.
 4. Rozpoznawanie tekstu (OCR): Skanery mogą wykorzystywać technologię OCR, która pozwala na konwersję zeskanowanego tekstu na postać edytowalną. To przydatne w pracy z dokumentami tekstowymi, które można później edytować i przetwarzać.
 5. Przetwarzanie dokumentów: Zeskanowane dokumenty mogą być przetwarzane, analizowane i klasyfikowane automatycznie, co ułatwia zarządzanie dużą ilością informacji.
 6. Wysyłanie dokumentów: Cyfrowe kopie dokumentów mogą być łatwo przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, co przyspiesza proces komunikacji.
 7. Projektowanie i grafika: W dziedzinie projektowania i grafiki skanery pozwalają na przenoszenie ręcznie rysowanych szkiców, obrazów czy ilustracji do formy cyfrowej, co ułatwia dalszą edycję i obróbkę.
 8. Skanowanie zdjęć: Skanery do zdjęć pozwalają na konwersję tradycyjnych zdjęć lub negatywów do postaci cyfrowej, co umożliwia ich przechowywanie i udostępnianie w elektronicznej formie.
 9. Medycyna: Skanery medyczne wykorzystywane są w diagnostyce obrazowej, takiej jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa.
 10. Inżynieria i przemysł: Skanery 3D są wykorzystywane w dziedzinach takich jak inżynieria, architektura czy przemysł filmowy do tworzenia trójwymiarowych modeli obiektów.

To tylko kilka przykładów, jak wszechstronne są zastosowania skanerów. Dzięki nim możliwe jest przeniesienie fizycznych elementów naszego świata do cyfrowej rzeczywistości, co znacząco ułatwia pracę, komunikację i organizację danych.

Technologie stosowane w skanerach CCD, CIS oraz LiDE

Skanery wykorzystują różne technologie do odczytu i konwersji obrazu z formy fizycznej na postać cyfrową. Trzy z popularnych technologii to CCD, CIS oraz LiDE. Oto krótkie omówienie każdej z nich:

 1. CCD (Charge-Coupled Device):
  • CCD to technologia stosowana w skanerach od wielu lat.
  • Wewnętrzna matryca CCD jest wrażliwa na światło. Składa się z setek tysięcy mikroskopijnych pikseli, które rejestrują natężenie światła odbitego od dokumentu.
  • Proces odczytu jest skomplikowany, ponieważ każdy piksel jest odczytywany sekwencyjnie przez przesuwającą się wiązkę światła.
  • CCD oferuje wysoką jakość odczytu i dobre odwzorowanie kolorów. Jest często stosowany w skanerach płaskich do dokumentów i zdjęć.
  • Skanery CCD są zazwyczaj większe i bardziej zaawansowane, co może wpłynąć na cenę.
 2. CIS (Contact Image Sensor):
  • CIS to nowocześniejsza technologia stosowana w wielu nowych skanerach, szczególnie tych kompaktowych i przenośnych.
  • W CIS używa się układów półprzewodnikowych w postaci linii czujników umieszczonych bezpośrednio przy dociskanej powierzchni, na której leży dokument.
  • Układ CIS rejestruje światło odbite od dokumentu, odczytując je jednocześnie z całej szerokości skanowanego obszaru.
  • CIS jest bardziej energooszczędne i mniej kosztowne w produkcji, co pozwala na tworzenie cieńszych i lżejszych skanerów.
  • Skanery CIS są idealne do dokumentów i zastosowań domowych, ale nieco mniej skomplikowane niż CCD.
 3. LiDE (LED Indirect Exposure):
  • LiDE to specjalna technologia skanowania opracowana przez firmę Canon.
  • W skanerach LiDE używa się źródła światła LED umieszczonego bezpośrednio pod szklaną powierzchnią skanera.
  • LED oświetla dokument, a odbite światło jest rejestrowane przez matrycę CIS.
  • Technologia LiDE pozwala na tworzenie niskoprofilowych skanerów, które są ciche, szybkie i energooszczędne.
  • Skanery LiDE są często kompaktowe, co sprawia, że są idealne do zastosowań domowych i mobilnych.

Wybór technologii skanera zależy od Twoich potrzeb, rodzaju dokumentów, które chcesz skanować, a także od budżetu. Każda z tych technologii ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego warto dokładnie zrozumieć różnice między nimi przed podjęciem decyzji.

Co brać pod uwagę przy zakupie skanera?

Podczas zakupu skanera istnieje wiele czynników, które warto wziąć pod uwagę, aby wybrać urządzenie odpowiednie dla swoich potrzeb. Oto kilka kluczowych aspektów, na które warto zwrócić uwagę:

 1. Obsługiwane nośniki: Jeśli planujesz skanować różne rozmiary dokumentów, warto wybrać skaner, który obsługuje różne formaty, w tym np. karty, zdjęcia czy dokumenty w formacie A3.
 2. Obsługiwane formaty: Upewnij się, że skaner obsługuje potrzebne Ci formaty plików, takie jak JPEG, TIFF, PDF, czy też bardziej zaawansowane formaty, jeśli potrzebujesz wyższej jakości lub możliwości edycji grafiki.
 3. Rozdzielczość ekranu: Wysoka rozdzielczość (wyrażona w dpi – dots per inch) przekłada się na jakość skanowania. Dla zastosowań biurowych zwykle wystarczy około 300 dpi, podczas gdy prace graficzne mogą wymagać wyższej rozdzielczości.
 4. Szybkość skanowania: Jeśli wydajność jest kluczowym czynnikiem, zwróć uwagę na szybkość skanowania. Jednakże pamiętaj, że wyższa prędkość może wpłynąć na jakość skanu.
 5. Głębia koloru wyjścia: Parametr ten mierzy zdolność skanera do rozróżniania różnych kolorów. 24-bitowa głębia koloru (8 bitów na kanał RGB) jest wystarczająca do większości zastosowań.
 6. Skala szarości: Dla dokumentów w odcieniach szarości warto wybrać skaner oferujący co najmniej 8-bitową skalę szarości, która umożliwi dokładniejsze odwzorowanie detali.
 7. Edycja: Wartością dodaną jest oprogramowanie dostarczone wraz ze skanerem. Może ono zawierać narzędzia do edycji, rozpoznawania tekstu (OCR) czy też inne funkcje ułatwiające pracę z zeskanowanymi dokumentami.
 8. Zastosowanie: Przed zakupem zastanów się, do jakich celów będziesz używał skanera. Jeśli to głównie dokumenty, skaner do dokumentów będzie odpowiedni. W przypadku zastosowań graficznych lub fotograficznych, warto skupić się na skanerach oferujących wyższą jakość i rozdzielczość.
 9. Budżet: Ostatecznie, określ swój budżet i postaraj się wybrać skaner, który oferuje odpowiednie parametry przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej ceny.

Rozważenie tych aspektów pomoże Ci dokonać świadomego wyboru skanera, który najlepiej spełni Twoje potrzeby.