dongle co to jest

Dongle – Co jest w USB czy Wi-Fi?

Hardware

W erze nieustannie rozwijającej się technologii, urządzenia takie jak dongle odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu rozwiązań komunikacyjnych i połączeniowych. Dongle, to termin, który często pojawia się w kontekście sprzętu komputerowego i bezprzewodowej komunikacji. Ten artykuł skupi się na aspektach technicznych dongli, rozważając różnice między donglami USB a Wi-Fi oraz omawiając ich zastosowania i funkcje w dzisiejszym świecie technologii. Zrozumiemy, jak te małe urządzenia wpływają na naszą codzienną technologiczną interakcję i jakie korzyści niosą dla różnych dziedzin naszego życia.

Co to jest Dongle?

Dongle, znany również jako “klucz sprzętowy” lub “urządzenie przenośne,” to małe urządzenie, które jest używane do zapewnienia autoryzacji lub dostępu do określonych aplikacji, usług lub funkcji.

Dongle może mieć różne zastosowania, ale jego głównym celem jest zabezpieczanie dostępu do określonych zasobów lub oprogramowania.

 1. Dongle USB: Dongle USB to małe urządzenie podobne do pendrive’a, które jest podłączane do portu USB komputera lub innego urządzenia. Jest używane głównie do autoryzacji oprogramowania lub dostępu do określonych funkcji. Dongle USB może być wykorzystywany w branżach takich jak projektowanie graficzne, inżynieria, produkcja muzyczna i wiele innych, aby zabezpieczyć dostęp do drogiego lub zaawansowanego oprogramowania.
 2. Dongle Wi-Fi: Dongle Wi-Fi to małe urządzenie, które jest podłączane do portu USB komputera lub innego urządzenia i umożliwia dostęp do sieci Wi-Fi. Jest to przydatne, gdy komputer nie ma wbudowanej karty sieciowej Wi-Fi lub gdy chcemy rozszerzyć zasięg sieci bezprzewodowej.

Dongle może być używany w różnych dziedzinach, ale jego główną funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa dostępu lub rozszerzenie funkcjonalności urządzenia.

W zależności od rodzaju dongla i jego zastosowania może on być dostarczany jako sprzętowa forma klucza aktywacyjnego lub modułu komunikacyjnego.

Jak działa Dongle?

Działanie dongla zależy od jego rodzaju i zastosowania. Istnieją dwa główne rodzaje dongli: dongle USB i dongle Wi-Fi. Oto, jak każdy z nich działa:

 1. Dongle USB:
  • Autoryzacja oprogramowania: Dongle USB używany do autoryzacji oprogramowania działa w sposób podobny do klucza aktywacyjnego. Zazwyczaj jest dostarczany przez producenta oprogramowania jako małe urządzenie USB z zainstalowanym unikalnym kluczem licencyjnym. Po podłączeniu dongla do portu USB komputera, oprogramowanie jest w stanie rozpoznać go i autoryzować dostęp do pełnych funkcji programu. Bez obecności prawidłowego dongla, oprogramowanie może działać w ograniczonym trybie lub w ogóle nie działać.
  • Zabezpieczenie dostępu: Dongle USB może być również używany do zabezpieczenia dostępu do określonych funkcji lub zasobów, takich jak bazy danych czy serwisy online. Dongle może przechowywać klucze autoryzacyjne lub certyfikaty, które są niezbędne do uwierzytelnienia i dostępu.
 2. Dongle Wi-Fi:
  • Rozszerzanie sieci bezprzewodowej: Dongle Wi-Fi jest używany do rozszerzania możliwości łączności bezprzewodowej urządzenia. Po podłączeniu dongla Wi-Fi do portu USB komputera lub innego urządzenia, urządzenie to staje się zdolne do połączenia się z siecią Wi-Fi. Dongle Wi-Fi działa jako dodatkowa karta sieciowa, umożliwiając komunikację urządzenia z siecią bezprzewodową.
  • Ułatwianie połączenia: W niektórych przypadkach dongle Wi-Fi może być używany do ułatwienia połączenia z siecią Wi-Fi, na przykład w przypadku urządzeń, które nie mają wbudowanej karty sieciowej Wi-Fi. Dongle ten działa jako adapter, umożliwiając urządzeniu nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową.

Dongle jest więc rodzajem urządzenia, które spełnia różne funkcje, w zależności od jego rodzaju i zastosowania. Może służyć do autoryzacji oprogramowania, zabezpieczania dostępu lub rozszerzania możliwości łączności bezprzewodowej.

Jakie są rodzaje dongle?

rodzaje dongle

Dongle to ogólna nazwa dla różnych rodzajów małych urządzeń używanych w celu zapewnienia autoryzacji, dostępu lub funkcjonalności. Istnieje wiele różnych rodzajów dongli, z których niektóre to:

 1. Dongle USB:
  • Klucze licencyjne: Są to dongle USB używane do autoryzacji oprogramowania. Przechowują unikalne klucze licencyjne, które umożliwiają dostęp do pełnych funkcji oprogramowania.
  • Zabezpieczenia sprzętowe: Dongle USB służące do zabezpieczenia dostępu do określonych zasobów lub funkcji, takich jak serwisy online lub bazy danych.
  • Urządzenia do przesyłania danych: Niektóre dongle USB umożliwiają bezprzewodową komunikację i przesyłanie danych, na przykład w przypadku modemu USB do łączności mobilnej.
 2. Dongle Wi-Fi:
  • Rozszerzacze sieci bezprzewodowych: Są to dongle Wi-Fi używane do rozszerzania zasięgu i możliwości łączności bezprzewodowej urządzeń. Działa jak dodatkowa karta sieciowa.
  • Adaptory Wi-Fi: Dongle Wi-Fi, które są używane do ułatwienia połączenia z siecią bezprzewodową, na przykład w przypadku urządzeń, które nie mają wbudowanej karty sieciowej Wi-Fi.
 3. Dongle HDMI:
  • Dongle do strumieniowania mediów: Są to urządzenia, które podłącza się do portu HDMI telewizora lub monitora i umożliwiają bezprzewodowe strumieniowanie treści z innych urządzeń, takich jak smartfony, tablety lub komputery.
 4. Dongle Bluetooth:
  • Adaptery Bluetooth: Dongle Bluetooth pozwalają na dodanie zdolności do komunikacji Bluetooth do urządzeń, które nie mają tej funkcji.
 5. Dongle do gier:
  • Konsolowe dongle do gier: Niektóre konsole do gier używają dongli do łączności z kontrolerami, na przykład Xbox Wireless Adapter do połączenia kontrolerów Xbox z komputerem.
 6. Dongle do urządzeń IoT (Internet of Things):
  • Urządzenia IoT dongle: Niektóre urządzenia IoT wykorzystują dongle do komunikacji z sieciami i kontrolowania różnych urządzeń w Internecie Rzeczy.

Rodzaje dongli mogą się różnić w zastosowaniach i funkcjonalnościach, ale wspólnie mają za zadanie zapewnić komunikację, autoryzację lub rozszerzenie możliwości urządzeń.

Jakie korzyści daje Dongle?

Dongle, w zależności od swojego rodzaju i zastosowania, może dostarczać różne korzyści.

 1. Zabezpieczenie dostępu: Dongle może służyć do zabezpieczenia dostępu do określonych zasobów, aplikacji lub funkcji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku oprogramowania, które wymaga licencji lub autoryzacji. Bez dongla dostęp do tego oprogramowania jest ograniczony.
 2. Ochrona licencji oprogramowania: W przypadku oprogramowania, dongle może przechowywać klucze licencyjne, co zapewnia, że ​​licencja jest trudniejsza do naruszenia lub kopiowania nielegalnie.
 3. Rozszerzanie możliwości bezprzewodowej komunikacji: Dongle Wi-Fi pozwala urządzeniom, które nie mają wbudowanej karty sieciowej Wi-Fi, na korzystanie z sieci bezprzewodowej. Dzięki temu można rozszerzyć możliwości łączności urządzenia.
 4. Rozszerzanie zasięgu sieci bezprzewodowej: Dongle Wi-Fi może być używany jako rozszerzacz zasięgu sieci bezprzewodowej, co jest przydatne w przypadku dużych obszarów lub miejsc, gdzie sygnał jest słaby.
 5. Ułatwienie połączenia: Dongle USB może ułatwiać połączenie z siecią lub urządzeniem, na przykład w przypadku bezprzewodowego słuchawek lub klawiatury.
 6. Strumieniowanie treści: Dongle HDMI, takie jak Chromecast, umożliwiają bezprzewodowe strumieniowanie treści z urządzeń mobilnych lub komputerów na telewizory lub monitory.
 7. Kompatybilność: Dongle może pomóc w rozwiązywaniu problemów z kompatybilnością, umożliwiając połączenie urządzeń, które nie wspierają standardowych interfejsów lub protokołów.
 8. Bezpieczeństwo: Dongle może zwiększać bezpieczeństwo danych lub dostępu do zasobów poprzez autoryzację lub szyfrowanie.

Korzyści związane z donglami różnią się w zależności od ich rodzaju i zastosowania, ale ogólnie pomagają one zapewnić dostęp, komunikację lub dodatkowe możliwości urządzeniom i aplikacjom.

Dongle Wi-Fi

dongle wi fi

Dongle Wi-Fi, znany także jako adapter USB Wi-Fi lub karta sieciowa USB, to małe urządzenie, które po podłączeniu do portu USB komputera lub innego urządzenia umożliwia połączenie z siecią bezprzewodową Wi-Fi.

Jest to przydatne, gdy komputer nie ma wbudowanej karty sieciowej Wi-Fi lub gdy chcemy rozszerzyć zasięg sieci bezprzewodowej.

 1. Rozszerzanie zasięgu Wi-Fi: Dongle Wi-Fi może być używany do rozszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach, gdzie sygnał jest słaby lub niewystarczający. Możesz podłączyć dongla do komputera lub innego urządzenia i skorzystać z lepszego dostępu do sieci.
 2. Brak wbudowanej karty Wi-Fi: Dongle Wi-Fi jest przydatny w przypadku komputerów stacjonarnych lub starszych laptopów, które nie mają wbudowanej karty sieciowej Wi-Fi. Dzięki donglowi można dodać tę funkcjonalność bez konieczności wymiany całego komputera.
 3. Kompatybilność: Przed zakupem dongla Wi-Fi sprawdź, czy jest on kompatybilny z systemem operacyjnym twojego komputera lub urządzenia. Większość dongli jest kompatybilna z systemami Windows, macOS i Linux.
 4. Standardy Wi-Fi: Dongle Wi-Fi może obsługiwać różne standardy Wi-Fi, takie jak 802.11n, 802.11ac czy 802.11ax (Wi-Fi 6). Wybierz taki, który spełni twoje potrzeby i dostarczy odpowiednią prędkość i zasięg.
 5. Szyfrowanie i bezpieczeństwo: Upewnij się, że dongle Wi-Fi oferuje odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak WPA2 lub WPA3, aby chronić twoje połączenie przed nieautoryzowanym dostępem.

Dongle Wi-Fi jest przydatnym narzędziem, które pozwala na bezprzewodową łączność w miejscach, gdzie wcześniej nie była dostępna lub była słaba. Może być szczególnie przydatny w przypadku starszych urządzeń lub komputerów stacjonarnych, które nie mają wbudowanej karty sieciowej Wi-Fi.

Dongle USB

dongle usb

Dongle USB, znany również jako USB dongle lub klucz USB, to małe urządzenie podobne do pendrive’a, które pełni różne funkcje, w zależności od swojego zastosowania.

 1. Autoryzacja oprogramowania: Dongle USB może być używany do autoryzacji oprogramowania. Przechowuje unikalne klucze licencyjne lub identyfikatory, które umożliwiają dostęp do pełnych funkcji lub zawartości oprogramowania. Jest to popularna forma zabezpieczenia przed nielegalnym kopiowaniem lub rozpowszechnianiem oprogramowania.
 2. Ochrona danych: Niektóre dongle USB mogą służyć do ochrony danych. Działa to na zasadzie szyfrowania danych przechowywanych na donglu. Tylko osoba z dostępem do dongla może odczytać lub rozszyfrować te dane.
 3. Dostęp do zasobów sieciowych: Dongle USB może być używany do uzyskania dostępu do zasobów sieciowych lub usług online. Jest to popularne w przypadku płatnych serwisów internetowych, które wymagają autoryzacji za pomocą dongla USB.
 4. Klucze do systemów kontroli dostępu: W niektórych systemach kontroli dostępu, zwłaszcza w biznesowym lub przemysłowym zastosowaniu, dongle USB może pełnić rolę klucza, który umożliwia dostęp do określonych obszarów lub funkcji.
 5. Wartość dla programistów: Programiści i deweloperzy mogą korzystać z dongla USB do przechowywania unikalnych identyfikatorów lub kluczy dostępu do aplikacji lub serwisów online. Pomaga to w zabezpieczeniu dostępu do wrażliwych danych lub funkcji.
 6. Wydajność i kompatybilność: Dongle USB może działać z różnymi rodzajami komputerów i systemów operacyjnych. Ważne jest, aby upewnić się, że dongle jest kompatybilny z urządzeniem, na którym będzie używany.
 7. Bezpieczeństwo: Dongle USB może zwiększać bezpieczeństwo danych lub dostępu do zasobów poprzez autoryzację na poziomie sprzętowym. Jest to bardziej niezawodna forma zabezpieczenia niż tradycyjne hasła.

Dongle USB ma wiele zastosowań i może być przydatny w wielu dziedzinach, w których konieczna jest autoryzacja, ochrona danych lub kontrola dostępu. Warto wybierać dongle od zaufanych producentów i dbać o jego bezpieczeństwo, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z dostępem lub utratą danych.