jak dodac i usunac komentarz w wordzie

Komentarze w Wordzie – Jak dodać i usunąć?

Software

Komentarze stanowią istotny element procesu tworzenia i redagowania dokumentów w programie Microsoft Word. Pozwalają one na dodawanie uwag, sugestii i wyjaśnień bezpośrednio w treści dokumentu, co ułatwia współpracę nad projektem między autorami i recenzentami. Komentarze w Wordzie są nie tylko narzędziem do komunikacji, ale także pozwalają na śledzenie zmian i udokumentowanie postępu w edycji tekstu. W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z komentarzy w Wordzie, jak je dodawać, edytować oraz usuwać.

Co to komentarz w Wordzie?

Komentarz w Wordzie to tekstowy lub graficzny element dodawany do dokumentu w celu udzielania uwag, sugestii, lub wyjaśnień dotyczących treści. Komentarze są używane głównie do współpracy nad dokumentami, szczególnie w przypadku pracy zespołowej lub podczas procesu recenzji i redakcji tekstu.

Główne cechy komentarzy w Wordzie to:

 1. Tekstowy lub Graficzny: Komentarze mogą być tekstem pisanych uwag lub graficznymi adnotacjami, takimi jak strzałki lub kształty, które wskazują na konkretne fragmenty dokumentu.
 2. Śledzenie Zmian: Komentarze pozwalają na śledzenie wprowadzonych zmian w tekście, co jest szczególnie przydatne podczas recenzowania dokumentu.
 3. Identyfikacja Autora: Każdy komentarz jest zazwyczaj oznaczony nazwą autora, co ułatwia identyfikację źródła uwagi.
 4. Możliwość Edycji i Usuwania: Komentarze można edytować lub usuwać w dowolnym momencie, co pozwala na poprawianie treści dokumentu.
 5. Podgląd i Drukowanie: Komentarze można z łatwością ukrywać lub wyświetlać, a także kontrolować, czy powinny być widoczne podczas drukowania dokumentu.

Komentarze w Wordzie są przydatnym narzędziem w procesie tworzenia, redagowania i udoskonalania treści dokumentów, zwłaszcza gdy zaangażowanych jest kilku autorów lub recenzentów. Pozwalają one na skuteczną komunikację i śledzenie zmian, co ułatwia doskonalenie tekstu oraz podnoszenie jakości pracy z dokumentami.

Jak Dodać Komentarz w Wordzie?

dodawnaie komentarza w wordzie

Dodawanie komentarza w programie Microsoft Word jest bardzo prostym procesem. Rozpocznij, otwierając dokument, do którego chcesz dodać komentarz, używając programu Word.

jak wstawic komentarz w wordzie
 1. Zaznaczenie Tekstu: Jeśli chcesz skomentować konkretny fragment tekstu, zaznacz go myszką.
 2. Dodanie Komentarza: Teraz możesz dodać komentarz na kilka sposobów:
  • Menu: Przejdź do menu “Wstaw” na górnym pasku narzędziowym Worda, a następnie wybierz opcję “Komentarz”.
  • Użycie Skrótu Klawiszowego: Możesz również użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Alt+M (lub Cmd+Option+M na Macu), aby dodać komentarz.
  • Kliknięcie na Przycisku Komentarza: Jeśli masz dostęp do paska narzędzi “Recenzja”, możesz kliknąć na przycisku “Nowy komentarz” (lub ikonie dymka) na tym pasku.
 3. Napisanie Komentarza: Po wybraniu opcji “Komentarz” zostanie utworzona biała kropka lub dymek obok zaznaczonego tekstu. Kliknij na nią, a pojawi się pole tekstowe, w którym możesz napisać swój komentarz.
 4. Zapisanie Komentarza: Po napisaniu komentarza naciśnij klawisz Enter, aby go zapisać. Komentarz zostanie przypisany do zaznaczonego tekstu lub miejsca w dokumencie.
dodawnaie komentarza w wordzie z menu

Teraz twój komentarz został dodany do dokumentu Word. Możesz dodać tyle komentarzy, ile potrzebujesz, aby skomentować różne fragmenty tekstu lub aspekty dokumentu.

Jak usunąć komentarz w Wordzie?

jak usunac komentarz w wordzie

Usunięcie komentarza w programie Microsoft Word jest stosunkowo prostym procesem.

 1. Znalezienie Komentarza: Przejdź kursorem myszy nad komentarz, który chcesz usunąć. Kiedy najedziesz na komentarz, zobaczysz, że zostanie podświetlony lub pojawi się ikona komentarza.
 2. Usunięcie Komentarza: Istnieją różne sposoby usunięcia komentarza:
  • Recenzja: Przejdź do zakładki Recenzja i w sekcji Komentarze wybierz Usuń
  • Prawy przycisk myszy i Wybór “Usuń”: Kliknij prawym przyciskiem myszy na komentarzu, a następnie wybierz opcję “Usuń” z menu kontekstowego.
  • Użycie Skrótu Klawiszowego: Jeśli wiesz, który komentarz chcesz usunąć, możesz go zaznaczyć, a następnie użyć skrótu klawiszowego Delete (na niektórych klawiaturach może być oznaczony jako Del). To również usunie komentarz.
 3. Potwierdzenie Usunięcia (jeśli wymagane): W niektórych przypadkach, program Word może poprosić o potwierdzenie usunięcia komentarza. Jeśli tak się stanie, kliknij “Tak” lub “Usuń”, aby potwierdzić.
 4. Zapisanie Dokumentu: Po usunięciu komentarza możesz zapisać swój dokument, aby zachować wszystkie dokonane zmiany.
jak usunac komentarz w word

Komentarz został teraz usunięty z dokumentu Word. Możesz powtarzać ten proces, aby usunąć dowolną ilość komentarzy, które nie są już potrzebne lub zostały zaakceptowane w trakcie recenzji.

Jak usunąć wszystkie komentarze?

jak usunac wszystkie komentarze w wordzie

Aby usunąć wszystkie komentarze z dokumentu w programie Microsoft Word, możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Przejdź do Zakładki “Recenzje”: Kliknij na zakładkę “Recenzje” na górnym pasku narzędziowym programu Word. To jest miejsce, gdzie znajdziesz narzędzia do zarządzania komentarzami.
 2. Wybierz Opcję “Usuń” w Grupie “Komentarze”: W grupie “Komentarze” na zakładce “Recenzje” znajdziesz opcję “Usuń”. Kliknij na nią.
 3. Wybierz “Usuń wszystkie komentarze w dokumencie: Po kliknięciu na opcję “Usuń”, pojawi się menu kontekstowe. Wybierz “Usuń wszystkie komentarze w dokumencie”.
 4. Potwierdź Usunięcie: Program Word poprosi o potwierdzenie, czy na pewno chcesz usunąć wszystkie komentarze w dokumencie. Kliknij “Tak” lub “Usuń”, aby potwierdzić.
 5. Zapisz Dokument: Po usunięciu wszystkich komentarzy możesz zapisać swój dokument, aby zachować zmiany.

Teraz wszystkie komentarze zostały usunięte z dokumentu Word. Upewnij się, że jesteś pewien, że chcesz usunąć wszystkie komentarze, ponieważ ta operacja jest nieodwracalna. Jeśli istnieje potrzeba zachowania historii zmian lub komunikacji z recenzentami, warto zastanowić się, czy usunięcie wszystkich komentarzy jest konieczne.

Dlaczego nie widać komentarzy w Word?

Jeśli nie widzisz komentarzy w programie Microsoft Word, może to wynikać z kilku przyczyn.

Komentarze w Wordzie można ukryć, aby nie były widoczne na pierwszy rzut oka. Sprawdź, czy przypadkiem nie użyto funkcji ukrywania komentarzy. Aby je wyświetlić, przejdź do zakładki “Recenzowanie” i upewnij się, że opcja “Pokaż komentarze” jest zaznaczona.

Jeśli dokument nie zawiera żadnych komentarzy, to oczywiście nie będziesz ich widział. Upewnij się, że istnieją komentarze do wyświetlenia.

Jeśli używasz filtrów lub sortowania w widoku dokumentu, może to spowodować, że komentarze zostaną ukryte lub rozflirtowane. Upewnij się, że nie masz aktywnych filtrów ani sortowania, które mogłyby wpłynąć na widoczność komentarzy.