Pokaż pulpit - Gdzie jest w Windows 10? - Skrót klawiszowy

Pokaż pulpit – Gdzie jest w Windows 10? – Skrót klawiszowy

Windows

System operacyjny Windows 10 oferuje wiele przydatnych funkcji i skrótów klawiszowych, które pozwalają użytkownikom szybko i sprawnie zarządzać swoim komputerem. Jednym z takich przydatnych narzędzi jest opcja “Pokaż pulpit,” która umożliwia użytkownikowi natychmiastowe przejście do pulpitu, bez konieczności minimalizowania lub zamykania otwartych okien. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej funkcji i dowiemy się, gdzie znajduje się skrót klawiszowy “Pokaż pulpit” w Windows 10 oraz jak go wykorzystać.

Skrót klawiszowy “Pokaż pulpit” w Windows 10

Skrót klawiszowy “Pokaż pulpit” w Windows 10 to kombinacja klawiszy Windows + D. Po naciśnięciu tych dwóch klawiszy jednocześnie, system operacyjny Windows 10 minimalizuje lub przywraca wszystkie otwarte okna i przenosi Cię na pulpit.

To szybki sposób na dostęp do ikon i plików na pulpicie, a także na ukrycie lub przywrócenie otwartych aplikacji.

Gdzie jest “Pokaż pulpit” w Windows 10?

gdzie jest pokaz pulpit windows 10

W dolnym prawym rogu ekranu znajduje się pasek zadań. Przy jego prawym końcu znajdziesz przycisk “Pokaż pulpit” w postaci małego, przezroczystego prostokąta. Kliknięcie go również minimalizuje otwarte okna i przenosi Cię na pulpit.

Alternatywne sposoby na dostęp do pulpitu w Windows 10

tworzenie skrotu gdzie jest pulpit

Możesz utworzyć skrót do pulpitu na pasku zadań. W tym celu wejdź do folderu C:\Users[TwojaNazwaUżytkownika]\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar, a następnie przeciągnij ikonę “Pulpit” z pulpitu lub z eksploratora plików na pasek zadań.

Kolejną ciekawą metodą jest, utworzenie skrótu bezpośrednio z poziomu pulpitu.

  1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Nowy” -> “Skrót”.
  2. W oknie “Utwórz skrót” w polu “Podaj lokalizację elementu” wprowadź %windir%\explorer.exe shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}.
  3. Kliknij “Dalej”.
  4. Wprowadź nazwę skrótu, np. “Pokaż pulpit”
  5. Kliknij “Zakończ”.

Po wykonaniu tej instrukcji będziesz mieć na pulpicie ikonę, po której kliknięciu zawsze zostanie pokazany pulpit.

Gdzie jest pokaż pulpit w Windows 8 i 7?

W systemach Windows 8 i 7 również istnieje opcja “Pokaż pulpit”, ale może być ona nieco inna niż w Windows 10. Oto jak można ją znaleźć:

Windows 8:

1. Przy użyciu myszy:

  • Kliknij na “Pokaż pulpit” znajdujący się w dolnym prawym rogu ekranu.

2. Przy użyciu klawiatury:

  • Możesz również użyć skrótu klawiszowego Win + D, który przełącza między ekranem startowym a pulpitem.

Windows 7:

  • W systemie Windows 7 istnieje przycisk “Pokaż pulpit” na pasku zadań, zazwyczaj po prawej stronie, obok zegara. Wygląda jak mały, przezroczysty prostokąt. Kliknięcie tego przycisku minimalizuje wszystkie otwarte okna i przełącza na pulpit.

Powyższe metody pozwalają szybko dostępować do pulpitu w systemach Windows 8 i 7.