Port 135 TCP UDP

Port 135 – TCP, UDP – za Co odpowiada?

Internet

Port 135 jest jednym z wielu portów używanych w sieciach komputerowych do komunikacji między różnymi aplikacjami i urządzeniami. W artykule tym skupimy się na port 135, wyjaśniając, czym jest, jakie protokoły (TCP, UDP) obsługuje oraz za co konkretnie odpowiada w kontekście sieciowych protokołów komunikacyjnych.

Do czego służy Port 135?

Port 135 obsługuje protokół RPC (Remote Procedure Call), który jest wykorzystywany do komunikacji międzyprocesowej w systemach operacyjnych Windows.

RPC umożliwia zdalne wywoływanie procedur (funkcji) na zdalnym serwerze, co jest kluczowe dla funkcjonowania wielu usług i aplikacji w środowiskach Windows.

Port 135 obsługuje zarówno protokół TCP (Transmission Control Protocol), jak i UDP (User Datagram Protocol), w zależności od potrzeb komunikacyjnych danego serwisu lub aplikacji.

Przykłady użycia portu 135

Protokół RPC, który jest obsługiwany przez port 135, umożliwia zdalne wywoływanie procedur między aplikacjami na różnych komputerach. Na przykład, gdy aplikacja kliencka chce wywołać funkcję na zdalnym serwerze, może to zrobić poprzez protokół RPC i port 135.

Administratorzy mogą korzystać z portu 135 do zdalnego zarządzania systemami Windows, na przykład do zdalnego uruchamiania skryptów, instalowania oprogramowania lub konfigurowania usług.

Niektóre aplikacje korzystają z portu 135 do komunikacji między klientem a serwerem. Na przykład aplikacje biurowe, serwery baz danych czy systemy zarządzania zasobami ludzkimi mogą używać portu 135 do wymiany danych między aplikacjami klienckimi a serwerami.

Jak otwierać port 135 w Windows?

zapora windows

Chcąc otworzyć port 135 w Windows należy przejść do Zapory systemowej i tam utworzyć nową regułę.

 1. Przejdź do „Panelu sterowania” > „System i zabezpieczenia” > „Zapora systemu Windows Defender”.
 2. W Zapory systemu Windows Defender kliknij „Ustawienia zaawansowane” i przejdź do „Reguły przychodzące”.
 3. Kliknij „Nowa reguła” i wybierz typ reguły jako „Port”. Kliknij „Dalej”.
 4. Wybierz „TCP” i wpisz „135” w polu „Określone porty lokalne”. Kliknij „Dalej”.
 5. Wybierz „Zezwalaj na połączenie” i kliknij „Dalej”.
 6. Wybierz typy sieci, dla których ma obowiązywać ta reguła (prywatna, publiczna, domena) i kliknij „Dalej”.
 7. Podaj nazwę reguły oraz opcjonalny opis, a następnie kliknij „Zakończ”.
otwieranie protokolu 135windows

Jak widzisz nie było to nadto skomplikowane wystarczy wiedzieć gdzie szukać.

Jak zamknąć port 135 w Windows?

Zamykanie portów w Windows przebiega w tym samym miejscu, wystarczy kliknąć PPM i usunąć wybrany port.

Instrukcja:

 1. Przejdź do „Panelu sterowania” > „System i zabezpieczenia” > „Zapora systemu Windows Defender”.
 1. W oknie Zapory systemu Windows Defender, kliknij „Ustawienia zaawansowane” po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do szczegółowych opcji konfiguracji.
 1. W nowym oknie, znajdź i kliknij „Reguły przychodzące”.
 1. Zlokalizuj regułę, która pozwala na ruch na porcie 135. Może to być reguła, którą utworzyłeś wcześniej w celu otwarcia portu 135.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na regule, która zezwala na port 135, a następnie wybierz opcję „Usuń”.
 1. Potwierdź usunięcie reguły, klikając „Tak” lub „OK”, jeśli zostaniesz poproszony o potwierdzenie.

Po wykonaniu tych kroków reguła zezwalająca na ruch na porcie 135 zostanie usunięta z listy reguł przychodzących w Zapory systemu Windows Defender, co ostatecznie zamknie port 135 dla ruchu sieciowego.

Czy port 135 powinien być otwarty?

Otwarcie portu 135 w systemie Windows może być konieczne do prawidłowego funkcjonowania niektórych usług i aplikacji, które korzystają z protokołu RPC (Remote Procedure Call).

Jednakże, samo w sobie otwarcie portu 135 może być potencjalnym ryzykiem bezpieczeństwa, ponieważ umożliwia dostęp zewnętrznym aplikacjom i usługom do systemu.

Dlatego też, z perspektywy bezpieczeństwa, zaleca się zastosowanie zasad minimalnego przywileju i otwieranie tylko tych portów, które są absolutnie niezbędne do poprawnego działania aplikacji i usług.

W przypadku portu 135, jeśli nie jest on aktywnie wykorzystywany przez jakiekolwiek aplikacje lub usługi, zaleca się go zamknąć.