testlink

TestLink – Co to jest i jak zainstalować?

Software

TestLink to potężne narzędzie do zarządzania testami, które jest wykorzystywane przez profesjonalistów od testowania oprogramowania na całym świecie. Ten artykuł zaprezentuje podstawy TestLink, omówi jego funkcje i korzyści oraz pokaże, jak zainstalować to narzędzie. Jeśli jesteś testerem oprogramowania lub zarządzasz procesem testowania, warto dowiedzieć się, jak TestLink może usprawnić Twoją pracę.

Co to jest TestLink?

TestLink to “otwarte” narzędzie do zarządzania testami, które umożliwia zorganizowanie i monitorowanie procesu testowania oprogramowania. Jest to aplikacja webowa, która pozwala zespołom testowym tworzyć, planować i śledzić testy oraz wyniki testów w centralnym miejscu.

TestLink jest często wykorzystywany w firmach i projektach, gdzie jakość oprogramowania jest kluczowym elementem, takich jak wytwarzanie oprogramowania, a także w projektach zespołów developerskich, które chcą zapewnić spójność i jakość swojego oprogramowania poprzez rygorystyczne testowanie.

To narzędzie oferuje wiele przydatnych funkcji, w tym:

 1. Tworzenie i zarządzanie przypadkami testowymi: Umożliwia tworzenie i organizowanie przypadków testowych, co pomaga w dokładnym zaplanowaniu testów.
 2. Monitorowanie postępów testów: TestLink pozwala śledzić postęp testów, identyfikować błędy i monitorować stan projektu testowego.
 3. Integracja z innymi narzędziami: Można je zintegrować z innymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak JIRA, Redmine, czy Bugzilla.
 4. Raportowanie i analiza: Narzędzie generuje raporty i wykresy, które pomagają w analizie wyników testów i podejmowaniu decyzji.
 5. Zarządzanie użytkownikami i rolami: Umożliwia przydzielanie uprawnień użytkownikom w zależności od ich roli w projekcie.

TestLink jest szczególnie przydatny dla zespołów testowych, ponieważ ułatwia im śledzenie postępów i wyników testów oraz usprawnia komunikację między członkami zespołu. Dzięki otwartemu źródłu jest dostępny za darmo, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla wielu organizacji.

Jak zainstalować TestLink?

Instalacja TestLinka może być nieco zaawansowanym procesem, ale oto ogólny przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci go zainstalować na swoim serwerze.

Kroki do instalacji TestLink:

 1. Sprawdź wymagania systemowe: Upewnij się, że Twój serwer spełnia minimalne wymagania systemowe dla TestLink, takie jak wersja PHP, baza danych (najczęściej MySQL), serwer webowy (na przykład Apache) oraz obsługa SSL.
 2. Pobierz TestLink: Przejdź na oficjalną stronę TestLink i pobierz najnowszą wersję oprogramowania.
 3. Rozpakuj pliki: Po pobraniu plików rozpakuj je na swoim serwerze lub na lokalnym komputerze.
 4. Konfiguracja bazy danych: Utwórz bazę danych MySQL, która będzie używana przez TestLink, oraz użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami do tej bazy danych.
 5. Konfiguracja pliku konfiguracyjnego: Skopiuj plik config.inc.php.example i zmień jego nazwę na config.inc.php. Następnie otwórz ten plik i skonfiguruj go, w tym określ dane dostępowe do bazy danych oraz inne ustawienia.
 6. Instalator TestLinka: Uruchom instalator TestLinka w przeglądarce internetowej, przekierowując ją na odpowiedni adres URL, gdzie umieściłeś pliki TestLink. Instalator przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji.
 7. Zakoncz Instalacje: Po zakończeniu instalacji, usuń folder install z katalogu TestLink, aby zabezpieczyć instalację.
 8. Logowanie: Po zakończeniu instalacji TestLinka, będziesz mógł zalogować się na swoje konto i rozpocząć korzystanie z narzędzia.
 9. Dokumentacja i wsparcie: Nie zapomnij zapoznać się z dokumentacją TestLinka, która pomoże Ci lepiej zrozumieć funkcje i opcje tego narzędzia.

Pamiętaj, że to ogólny przewodnik, a konkretny proces instalacji może różnić się w zależności od Twojego środowiska serwerowego

Zarządzanie testami za pomocą TestLink

Zarządzanie testami za pomocą TestLinka to proces, który pozwala organizacjom lepiej planować, projektować, wykonywać i śledzić testy oprogramowania.

 1. Tworzenie projektów: Zacznij od utworzenia projektu, który będzie obejmował konkretne testy. Możesz mieć wiele projektów, każdy z własnym zestawem testów.
 2. Dodawanie testów: W ramach projektu dodawaj testy, definiując ich nazwę, opis, priorytet i inne informacje. TestLink pozwala na tworzenie różnych typów testów, takich jak testy jednostkowe, testy akceptacyjne, testy wydajnościowe, itp.
 3. Tworzenie planów testów: Planowanie testów to kluczowy element zarządzania testami. Możesz tworzyć plany testów, określając, które testy zostaną wykonane w danej iteracji lub wersji oprogramowania.
 4. Przypisywanie testów: Przypisz testy do konkretnych testerów lub zespołów. Dzięki temu można jasno określić, kto jest odpowiedzialny za wykonanie danego testu.
 5. Uruchamianie testów: Testerzy mogą uruchamiać przypisane im testy, rejestrując wyniki (sukces, niepowodzenie, błąd, itp.). TestLink pozwala na dołączanie zrzutów ekranu i innych dowodów.
 6. Śledzenie postępu: Śledź postęp testów w czasie rzeczywistym. Możesz sprawdzić, ile testów zostało wykonanych, ile jest w toku, a ile jeszcze do wykonania.
 7. Generowanie raportów: TestLink generuje różnego rodzaju raporty, które pozwalają na analizę efektywności testów. Możesz zobaczyć wyniki testów, czas ich wykonania, błędy, które zostały znalezione, i wiele innych danych.
 8. Integracja z innymi narzędziami: TestLink może być zintegrowany z innymi narzędziami do zarządzania projektami i śledzenia błędów, co ułatwia pracę nad całym cyklem życia projektu.
 9. Zarządzanie wymaganiami: TestLink umożliwia również zarządzanie wymaganiami projektu i ich śledzenie w kontekście testów. Możesz przypisywać testy do konkretnych wymagań i monitorować, czy wszystkie wymagania są testowane.
 10. Archiwizacja i historia: TestLink przechowuje historię testów, co pozwala na śledzenie zmian i porównywanie wyników testów między różnymi wersjami oprogramowania.

Warto zaznaczyć, że TestLink to narzędzie o otwartym kodzie źródłowym, co oznacza, że ​​możesz dostosować je do swoich potrzeb i rozszerzyć jego funkcje, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dzięki temu jest popularnym narzędziem wśród zespołów zajmujących się testowaniem oprogramowania.