xades co to za plik jak otworzyc

XAdES – Co to za plik i jak go otworzyć?

Software

Standardy podpisów elektronicznych, takie jak XAdES, odgrywają istotną rolę w zapewnieniu, że elektroniczne transakcje i wymiana dokumentów są nie tylko wygodne, ale także bezpieczne i zgodne z przepisami prawnymi. XAdES to jedna z wielu specyfikacji dotyczących podpisów elektronicznych, która wykorzystuje technologię XML (eXtensible Markup Language) do tworzenia zaawansowanych podpisów elektronicznych. W tym artykule zapoznamy się bliżej z formatem XAdES, dowiemy się, czym jest ten rodzaj pliku i jak go otwierać.

Czym Jest plik XAdES?

Plik XAdES jest specyficznym rodzajem dokumentu elektronicznego, który zawiera zaawansowany podpis elektroniczny, zgodny z normą XAdES (XML Advanced Electronic Signatures). Jest to format pliku używany do potwierdzania autentyczności i integralności dokumentów elektronicznych oraz tożsamości osoby, która dokonała podpisu.

Plik XAdES jest oparty na technologii XML (eXtensible Markup Language), co oznacza, że jest strukturalnie zorganizowany i zawiera hierarchiczne informacje, które umożliwiają weryfikację podpisu. Kluczowym elementem pliku XAdES jest elektroniczny podpis, który jest wynikiem procesu podpisywania dokumentu cyfrowo przez osobę lub instytucję z użyciem certyfikatu elektronicznego.

Ponadto, plik XAdES może zawierać różne metadane, takie jak data i godzina podpisu, informacje o certyfikatach, które zostały użyte do weryfikacji, oraz ewentualne świadectwa potwierdzające autentyczność podpisu. To sprawia, że pliki XAdES są nie tylko nośnikami elektronicznych podpisów, ale również dostarczają dodatkowych informacji niezbędnych do ich weryfikacji.

Zastosowania formatu XAdES

Format XAdES, będący standardem podpisu elektronicznego opartym na technologii XML, znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach i sytuacjach, gdzie bezpieczeństwo, autentyczność i integralność dokumentów oraz transakcji są priorytetem.

Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych zastosowań tego formatu:

 1. Elektroniczna dokumentacja: W świecie, gdzie papierowe dokumenty stają się coraz rzadsze, XAdES umożliwia elektroniczne podpisywanie i uwierzytelnianie różnego rodzaju dokumentów, w tym umów, faktur, aktów notarialnych i innych.
 2. Transakcje internetowe: XAdES jest często używany do potwierdzania tożsamości i autentyczności stron internetowych oraz dokonywania bezpiecznych transakcji online, takich jak zakupy internetowe czy bankowość elektroniczna.
 3. Bezpieczeństwo e-maili: Pliki XAdES mogą być wykorzystywane do podpisywania i szyfrowania wiadomości e-mail, co zapewnia poufność i autentyczność przesyłanych informacji.
 4. Systemy zarządzania dokumentacją: Firmy i organizacje wykorzystują XAdES do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności swoich dokumentów i danych przechowywanych w systemach zarządzania dokumentacją.
 5. Prawne i urzędowe procedury: W wielu jurysdykcjach XAdES jest akceptowany jako ważny środek dowodowy w procesach prawnych i urzędowych.
 6. Kontrola dostępu: Pliki XAdES mogą być używane do kontrolowania dostępu do poufnych informacji, umożliwiając jedynie uprawnionym osobom dostęp do chronionych treści.
 7. Bezpieczne transakcje finansowe: W sektorze finansowym XAdES jest wykorzystywany do zabezpieczania transakcji i autoryzacji operacji finansowych.
 8. Przesyłanie dokumentów do instytucji rządowych: XAdES umożliwia bezpieczne przesyłanie dokumentów do instytucji rządowych i urzędów podatkowych.
 9. Badania naukowe: W dziedzinach naukowych i badaniach XAdES może być używany do podpisywania i uwierzytelniania wyników badań oraz innych dokumentów naukowych.

Zastosowania formatu XAdES są rozległe i ciągle się rozwijają wraz z rozwojem technologii cyfrowych. Pozwala on na zwiększenie bezpieczeństwa i pewności transakcji oraz zachowanie autentyczności dokumentów elektronicznych.

Jak otworzyć plik XAdES?

Aby otworzyć plik XAdES, zazwyczaj potrzebujesz dedykowanego oprogramowania do zarządzania podpisami elektronicznymi i certyfikatami, które potrafią rozpoznać i zweryfikować te pliki.

Przykłady takich programów:

Przykład odczytu pliku XAdES z wykorzystaniem programu Szafir:

 1. Otwórz program Szafir,
 2. Wybierz Weryfikuj,
 3. Wybierz plix XAdES do weryfikacji,
 4. Wybierz Zapisz kopię,
 5. Otwórz plik w programie czytającym dokumenty .doc.

Przykład odczytu pliku XAdES z wykorzystaniem programu Sigillum:

 1. Otwórz program Sigillum,
 2. Wybierz Weryfikuj Dane,
 3. Wybierz plix XAdES do weryfikacji,
 4. Wybierz Pobierz,
 5. Otwórz plik w programie czytającym dokumenty .doc.

Jak widzisz mając odpowiedni program otwarcie pliku XAdES nie jest skomplikowane.

Jak otworzyć plik XAdES online?

jak otworzyc plik xades online

Aby otworzyć plik XAdES online, można postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową: Uruchom swoją przeglądarkę internetową, na przykład Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge.
 2. Przejdź na stronę https://www.xades.com.pl/
 3. Wybierz plik XAdES w formacie PDF: Na stronie znajdź opcję lub przycisk umożliwiający wybór pliku XAdES w formacie PDF. Kliknij na niego.
 4. Przeszukaj swoje pliki: W oknie dialogowym przeglądarki zostaniesz poproszony o przeszukanie swoich plików na komputerze i wybranie odpowiedniego pliku XAdES w formacie PDF.
 5. Otwórz wybrany plik: Po wybraniu pliku kliknij przycisk “Otwórz” lub odpowiedni przycisk akceptacji, aby przesłać plik na stronę.

Należy pamiętać, że dostępność opcji otwierania i weryfikacji plików XAdES online może zależeć od konkretnego dostawcy usług lub witryny internetowej.

Weryfikacja i bezpieczeństwo plików XadES

ierwszym krokiem w weryfikacji pliku XAdES jest sprawdzenie poprawności podpisu cyfrowego. Narzędzia i programy do obsługi podpisów cyfrowych, takie jak Adobe Acrobat Reader lub specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania certyfikatami, umożliwiają weryfikację podpisu. Upewnij się, że podpis jest ważny i nie został naruszony.

Po weryfikacji podpisu możesz przeglądać zawartość dokumentu XAdES. Zwróć uwagę, czy zawartość jest zgodna z oczekiwaniami i czy nie została zmieniona po podpisaniu.

Upewnij się, że plik XAdES pochodzi od wiarygodnego źródła. Nie otwieraj plików XAdES, które pochodzą od nieznanych lub podejrzanych źródeł.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo dokumentów i plików XAdES jest kluczowe, zwłaszcza jeśli zawierają one ważne informacje lub są związane z transakcjami prawno-finansowymi.

Jak podpisać plik XAdES profilem zaufanym?

Aby podpisać plik XAdES profilem zaufanym, potrzebujesz specjalnego programu, który obsługuje ten format podpisu.

Możesz skorzystać z oprogramowania, które zostało podlinkowane w sekcji tłumaczącej jak otworzyć plik XAdES.

Czym się różni PAdES od XAdES?

PAdES i XAdES to dwa różne standardy i profile podpisów elektronicznych, które różnią się swoim zastosowaniem i strukturą.

PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures):

 1. Format: PAdES dotyczy podpisów elektronicznych w dokumentach w formacie PDF (Portable Document Format).
 2. Przykłady zastosowania: PAdES jest często stosowane w przypadku podpisywania dokumentów PDF, takich jak umowy, faktury, czy formularze, które wymagają ważności prawnego podpisu elektronicznego.
 3. Struktura podpisu: Podpis PAdES jest osadzany bezpośrednio w pliku PDF i może zawierać informacje dotyczące tożsamości podpisującego oraz metadane dotyczące podpisu.

XAdES (XML Advanced Electronic Signatures):

 1. Format: XAdES dotyczy podpisów elektronicznych w dokumentach XML (eXtensible Markup Language) i jest bardziej ogólnym standardem niż PAdES.
 2. Przykłady zastosowania: XAdES jest stosowane w różnych kontekstach, w których dokumenty lub dane są przechowywane w formie XML, takich jak elektroniczne faktury, deklaracje podatkowe, czy elektroniczne identyfikatory.
 3. Struktura podpisu: Podpis XAdES jest zazwyczaj osadzany jako element XML w dokumencie źródłowym i może zawierać różne poziomy zaawansowania i szczegółowe informacje o procesie podpisania.

Podsumowując, główną różnicą między PAdES a XAdES jest format dokumentu, w którym są używane. PAdES jest specyficzne dla dokumentów PDF, podczas gdy XAdES można stosować w różnych kontekstach XML. Wybór między nimi zależy od konkretnego zastosowania i formatu dokumentów, które chcesz podpisywać elektronicznie.

Czy podpis zaufany to kwalifikowany podpis elektroniczny?

Nie, podpis zaufany to szeroki termin obejmujący różne rodzaje podpisów elektronicznych, w tym również kwalifikowany podpis elektroniczny.

 1. Podpis zaufany (trusted signature): To ogólny termin, który odnosi się do podpisów elektronicznych, które są uważane za wiarygodne i autentyczne. Podpis zaufany może obejmować różne poziomy zaawansowania i technologie, w tym także podpisy elektroniczne wykorzystujące certyfikaty kwalifikowane.
 2. Kwalifikowany podpis elektroniczny (qualified electronic signature): To bardziej specyficzny rodzaj podpisu elektronicznego, który spełnia określone wymagania prawne w ramach regulacji takich jak eIDAS w Unii Europejskiej. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest oparty na certyfikatach kwalifikowanych, które potwierdzają tożsamość podpisującego i wiarygodność podpisu.

Podsumowując, wszystkie kwalifikowane podpisy elektroniczne są uważane za podpisy zaufane, ale nie wszystkie podpisy zaufane są kwalifikowane. Kwalifikowany podpis elektroniczny to jeden z rodzajów podpisów zaufanych, który spełnia szczególne normy i jest uznawany za wiarygodny w kontekście regulacji prawnych.