znaki specjalne

Znaki specjalne w haśle i logowaniu – Czym są?

Bezpieczeństwo

Znaki specjalne w hasłach i procesach logowania stanowią istotny element dla naszego bezpieczeństwa w sieci. Czym dokładnie są te znaki specjalne i dlaczego są ważne w kontekście bezpieczeństwa online? W tym artykule zgłębimy definicję znaków specjalnych w haśle oraz omówimy ich znaczenie w kontekście tworzenia bezpiecznych haseł i zabezpieczania procesów logowania.

Dlaczego znaki specjalne są ważne w hasłach?

Dodawanie znaków specjalnych do hasła znacznie zwiększa jego złożoność. To oznacza, że hasło staje się trudniejsze do odgadnięcia przez potencjalnych atakujących. Im bardziej złożone hasło, tym bardziej bezpieczne.

 • Ochrona Przed Atakami Brute-Force: Atakujący często próbują złamać hasło za pomocą metody “brute-force”, która polega na próbowaniu wszystkich możliwych kombinacji znaków. Dodając znaki specjalne, znacznie zwiększasz liczbę możliwych kombinacji, co czyni atak znacznie bardziej czasochłonnym i trudniejszym.
 • Ochrona Przed Atakami Słownikowymi: Atakujący często używają list haseł znanych jako “słowniki” do prób złamania haseł. Dodanie znaków specjalnych powoduje, że hasło nie jest prostą kombinacją słów z języka naturalnego, co utrudnia skuteczne użycie takiej metody.
 • Zwiększone Bezpieczeństwo Konta: Znaki specjalne pomagają w zabezpieczeniu Twojego konta przed nieautoryzowanym dostępem. Bezpieczne hasło zyskuje na znaczeniu szczególnie w przypadku dostępu do ważnych kont, takich jak poczta e-mail, bankowość internetowa itp.
 • Wymóg Bezpieczeństwa: W niektórych systemach i witrynach znaki specjalne są wymagane jako część hasła, co zmusza użytkowników do tworzenia bezpieczniejszych haseł.

W skrócie, znaki specjalne w hasłach są ważne, ponieważ zwiększają złożoność i bezpieczeństwo haseł, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie internetowym, gdzie zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem są coraz bardziej powszechne.

Znaki specjalne przykłady

Znaki specjalne to różnorodne znaki interpunkcyjne i symbole, które występują poza standardowymi literami, cyframi i znakami interpunkcyjnymi. Poniżej znajduje się lista często używanych znaków specjalnych:

 1. ! – Wykrzyknik (Skrót: Shift + 1)
 2. @ – Małpa (Skrót: Alt + 2 lub Shift + 2)
 3. # – Kratka (Skrót: Alt + 3)
 4. $ – Dolar (Skrót: Shift + 4)
 5. % – Procent (Skrót: Shift + 5)
 6. ^ – Daszek (Skrót: Shift + 6)
 7. & – Ampersand (I) (Skrót: Shift + 7)
 8. * – Gwiazdka (Skrót: Shift + 8)
 9. ( – Lewy nawias (Skrót: Shift + 9)
 10. ) – Prawy nawias (Skrót: Shift + 0)
 11. – Myślnik (Skrót: Minus lub Shift + Minus)
 12. _ – Podkreślnik (Skrót: Shift + Minus na klawiaturze numerycznej)
 13. = – Równa się (Skrót: Shift + Plus na klawiaturze numerycznej)
 14. + – Plus (Skrót: Plus na klawiaturze numerycznej)
 15. [ – Lewy nawias kwadratowy (Skrót: Alt + 5 lub Alt Gr + 8)
 16. ] – Prawy nawias kwadratowy (Skrót: Alt + 6 lub Alt Gr + 9)
 17. { – Lewa klamra (Skrót: Alt Gr + 7)
 18. } – Prawa klamra (Skrót: Alt Gr + 0)
 19. | – Kreska pionowa (pipe) (Skrót: Alt Gr + klawisz z ukośnikiem wstecznym \)
 20. ** – Ukośnik wsteczny (Skrót: Ukośnik wsteczny)
 21. ; – Średnik (Skrót: Średnik)
 22. : – Dwukropek (Skrót: Shift + Średnik)
 23. – Apostrof (Skrót: Apostrof)
 24. – Cudzysłów (Skrót: Shift + Apostrof)
 25. , – Przecinek (Skrót: Przecinek)
 26. . – Kropka (Skrót: Kropka)
 27. < – Lewy nawias ostrokątny (Skrót: Shift + klawisz przecinek)
 28. > – Prawy nawias ostrokątny (Skrót: Shift + klawisz kropka)
 29. ? – Znak zapytania (Skrót: Shift + klawisz ukośnika zwykłego /)

Skróty te są ogólnie dostępne na wielu standardowych klawiaturach i pozwalają szybko wprowadzać znaki specjalne w dokumencie lub na stronie internetowej.

Polskie znaki specjalne

Warto również wspomnieć o znakach specjalnych w alfabecie polskim, które są często używane w haśle lub loginie:

 1. ą – Znak “ą” (Skrót: Alt + a lub Alt Gr + a)
 2. ć – Znak “ć” (Skrót: Alt + c lub Alt Gr + c)
 3. ę – Znak “ę” (Skrót: Alt + e lub Alt Gr + e)
 4. ł – Znak “ł” (Skrót: Alt + l lub Alt Gr + l)
 5. ń – Znak “ń” (Skrót: Alt + n lub Alt Gr + n)
 6. ó – Znak “ó” (Skrót: Alt + o lub Alt Gr + o)
 7. ś – Znak “ś” (Skrót: Alt + s lub Alt Gr + s)
 8. ź – Znak “ź” (Skrót: Alt + x lub Alt Gr + x)
 9. ż – Znak “ż” (Skrót: Alt + z lub Alt Gr + z)

Te skróty umożliwiają wprowadzanie znaków polskich diakrytycznych bez potrzeby zmiany układu klawiatury.

Jak dodawać znaki specjalne do hasła?

Dodawanie znaków specjalnych do hasła może zwiększyć jego bezpieczeństwo. Oto kroki, jak to zrobić:

 1. Wybierz Znak Specjalny: Wybierz znak specjalny, który chcesz dodać do hasła. Możesz to zrobić z klawiatury, używając odpowiednich skrótów (jak te, które podałem wcześniej), lub z poziomu specjalnego edytora znaków w systemie operacyjnym.
 2. Zastosuj Skrót Klawiszowy: Jeśli znasz skrót klawiszowy, który generuje dany znak specjalny (na przykład Alt + 1 generuje znak “!”), użyj go, trzymając jednocześnie klawisz Alt i wpisując odpowiedni numer lub literę. Upewnij się, że Num Lock jest włączony na klawiaturze numerycznej.
 3. Skorzystaj z Mapy Znaków (CharMap): Jeśli nie znasz skrótu klawiszowego, system operacyjny często oferuje narzędzie do wybierania znaków specjalnych. W systemach Windows, możesz użyć programu “Mapa Znaków” (CharMap). W systemie macOS jest to “Podgląd Znaków”. Uruchom odpowiednią aplikację, wybierz znak specjalny, a następnie kliknij przycisk “Kopiuj” lub “Wstaw” (zależnie od systemu).
 4. Zapamiętaj lub Zapisz: Po dodaniu znaku specjalnego do hasła, upewnij się, że go zapamiętasz. Możesz także zapisać hasło w bezpiecznym miejscu (nie w postaci jawnej, oczywiście), aby nie zapomnieć o dodanych znakach specjalnych.

Pamiętaj, aby dbać o bezpieczeństwo swoich haseł, unikając łatwych do odgadnięcia kombinacji i używając różnych rodzajów znaków, takich jak litery (zarówno wielkie, jak i małe), cyfry i znaki specjalne.

Najlepsze praktyki dotyczące używania znaków specjalnych w hasłach

Jeśli chodzi o używanie znaków specjalnych w hasłach, istnieją pewne najlepsze praktyki, które pomogą zwiększyć ich bezpieczeństwo.

 1. Długość Hasła: Długość hasła ma ogromne znaczenie. Postaraj się stworzyć hasło składające się z co najmniej 12 znaków, im dłuższe, tym lepiej.
 2. Używaj Różnych Typów Znaków: Włącz do hasła zarówno wielkie i małe litery, jak i cyfry oraz znaki specjalne. Im większa różnorodność, tym trudniejsze do złamania hasło.
 3. Unikaj Łatwych Do Odgadnięcia Kombinacji: Unikaj popularnych haseł lub łatwych do odgadnięcia sekwencji, takich jak “123456” czy “password”. Unikaj także danych osobistych, takich jak imiona czy daty urodzenia.
 4. Nie Używaj Często Używanych Znaków Specjalnych: Stosowanie mniej popularnych znaków specjalnych, takich jak #, $, %, może zwiększyć bezpieczeństwo hasła, ponieważ niektóre ataki opierają się na popularności określonych znaków specjalnych.
 5. Nie Używaj Słów Ze Słownika: Unikaj używania całych słów ze słownika jako hasła. Atakujący mogą użyć ataków typu “słownikowego”, aby odgadnąć hasło.
 6. Nie Używaj Tych Samych Haseł Wielokrotnie: Stosuj unikalne hasła do różnych kont i usług online. W przypadku naruszenia jednego z kont, nie narażasz innych na ryzyko.
 7. Używaj Zarządcy Haseł: Rozważ użycie zarządcy haseł, który może generować i przechowywać skomplikowane hasła za Ciebie. To zapewni wygodne i bezpieczne zarządzanie hasłami.
 8. Regularnie Zmieniaj Hasła: Okresowo zmieniaj hasła, zwłaszcza do kont o dużym znaczeniu, takich jak konta bankowe czy poczta elektroniczna.
 9. Bądź Świadomy Phishingu: Uważaj na próby phishingu, które mogą próbować wyłudzić Twoje hasło. Nie wpisuj hasła na podejrzanych stronach internetowych.
 10. Sprawdzaj Bezpieczeństwo Hasła: Korzystaj z narzędzi online do sprawdzania siły hasła, które oceniają, jak trudno jest je złamać.

Pamiętaj, że hasło jest pierwszą linią obrony Twojego konta online. Stosowanie silnych i unikalnych haseł jest kluczowe dla ochrony Twoich danych i prywatności.

Narzędzia pomagające generować bezpieczne hasła z znakami specjalnymi

Istnieje wiele narzędzi dostępnych online i offline, które pomagają generować bezpieczne hasła z znakami specjalnymi.

 1. 1Password: To popularny menedżer haseł, który oferuje wbudowany generator haseł. Możesz dostosować długość i skomplikowanie hasła, a narzędzie samo wygeneruje mocne hasło.
 2. LastPass: LastPass to kolejny znany menedżer haseł z funkcją generatora haseł. Automatycznie generuje i przechowuje silne hasła, a także oferuje opcję dostosowania ustawień.
 3. Kaspersky Password Manager: Ten menedżer haseł dostarcza funkcję generatora haseł, która pozwala na tworzenie trudnych do odgadnięcia kombinacji znaków.
 4. Dashlane: Dashlane to kolejny popularny menedżer haseł, który ma wbudowany generator haseł. Możesz ustawić parametry generowania, takie jak długość i rodzaj znaków.
 5. Bitwarden: Bitwarden to otwarty i darmowy menedżer haseł, który oferuje generator haseł. Możesz go dostosować do swoich preferencji.
 6. Norton Password Generator: Norton, znany producent oprogramowania antywirusowego, udostępnia darmowy generator haseł online. Możesz wybrać poziom złożoności hasła.
 7. Random.org: Jeśli wolisz nie polegać na stronach internetowych do generowania haseł, Random.org oferuje generator liczb losowych. Możesz go wykorzystać do generowania losowych znaków i tworzenia własnych haseł.

Pamiętaj, aby korzystać z bezpiecznych i zaufanych źródeł do generowania haseł. Menedżery haseł są także doskonałą opcją, ponieważ nie tylko generują silne hasła, ale także pomagają w bezpiecznym przechowywaniu i zarządzaniu nimi.